disclaimer

 

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Stichting Wijkorgaan Boxtel oost is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost draagt geen enkele verantwoordeliojkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen

Alle content van deze website is eigendom van Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost. Zowel tekst als foto's als andere content mogen niet worden gedownload, g, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke , schriftelijke toestemming van de maker.